Årets valmöte inleddes med traditionsenlig flagghalning för första gången efter pandemin. Kommodoren konstaterade att det var hans första tal invid flaggstången inför den samlade skaran medlemmar. Vid valmötet infann sig en tapper liten skara medlemmar varvid de stadgeenliga ärendena behandlades. Som ny medlem i styrelsen invaldes Vesa Erkkilä då Kari Kerke tackade för sig och överlämnade ordförandeskapet för Porthamnen i trygga och ivriga händer. Övriga, i tur att avgå, invaldes för ännu en period.

Diskussioner uppstod gällande anskaffning av traktor som hjälp för ”hamngänget”, varvid kommodoren konstaterade att ärendet har hög prioritet i den kommande styrelsens arbete. Vidare diskuterades skötseln av 606:orna, som handhas av tävlingskommittén. Även här konstaterade kommodoren att ärendet kommer att behandlas och handhavas på ett adekvat sätt i framtiden. Spolplattor och förnyande av pirens pontonbrygga dryftades under mötet i en samstämmig anda.

Mötet avslutades med kommodorens önskan om en trevlig ”off season” säsong med kommande klubbkvällar under vinterdvalan.

Styrelsen uppsättning för verksamhetsåret 2022:

Markus Flinckman, Kommodor
Mathias Mattsson, Vicekommodor
Esa Lapela, Sekreterare
Kjell Henrichson, Ekonomichef (kassör)
Eric Chanfreau, Hamnkapten
Svante Pahlman, Tävlingschef
Juanita Heikius, Juniorchef
Vesa Erkkilä, Porthamnsintendent
Helena Hartman, Miljöansvarig
Mathias Kerke, Informationschef

Utöver en vinnare så kommer två priser att lottas ut bland alla deltagare.
 
Första pris: GK piké, mössa och tygkass

Utlottade priser: GK mössa och tygkass 

Regler:
 
1. Endast en vinst per deltagare
2. Skicka in bilderna i max kvalitet. Minimistorlek är dock 2 megapixel (t.ex. 1920x1080p).
3. Vinnarna publiceras i slutet av november.
4. Genom att delta i tävlingen ger du rätt åt GK att använda bilderna i kalendern och årsboken samt annat tryckt och elektroniskt material.
5. Ifall bilden innehåller andra människor som tydligt kan kännas igen bör du ha lov av dessa personer att få använda bilden.
 
Skicka helst in horisontella bilder, så att de kan användas till kalendern.
 
Tävlingen avslutas 14.11.2020 kl. 23:59
 
Tack för ditt bidrag, och lycka till i tävlingen! 

//Info-kommittén
 

Härmed kallas GK:s medlemmar till valmöte lördagen den 23 oktober 2021, kl. 12.00 i Skräbbölehamnen, Loftet. Vid valmötet behandlas de stadgeenliga ärendena.

Välkomna,
Styrelsen

Träbåtskavalkaden i samband med Forneldarnas natt ordnas i år igen, lördagen den 28.8. På grund av de rådande omständigheterna ordnar vi inget extra program för båtarna, men Forneldarnas natt firas i Porthamnen på samma sätt som ifjol.

Träbåtskavalkaden följer samma program som tidigare år, vi samlas i Norrbyviken (utanför Sollidens brygga) och kör klockan 21 söderut genom Sundet.

OBS! ALLA båtar, även av glasfiber, aluminium eller annat material, är naturligtvis välkomna med i kavalkaden. Träbåtarna kör dock först i raden.

Tändningen av fornelden kan man se antingen i gästhamnen eller på redden utanför i Snäckviken, och där kan man på paradplats följa med fyrverkeriet som klockan 22 avfyras från berget intill.

Observera att Sundet är rätt grunt, ca 1 m. och inte är det så hävt med broarna heller, enligt skyltningen är brohöjden 2,7 m.

Välkommen med!

Välkommen till Porthamnen lördagen den 28.8 för att fira Forneldarnas natt. Festen ordnas igen som en gemensam middag (egen mat och dryck med) och lite extra program. Alla som deltar på festen bör anmäla sitt båtlag i förväg till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

AGENDA

Välkomsttal i paviljongen kl 18
Gemensam middag i paviljongen kl 18 -> 
Forneldsbrasa (Om möjligt)
Livemusik

OBS! Fr.o.m. kl. 21 framåt kör (Trä)båtskavalkaden genom sundet (mer om det här). Deltagare från GK är varmt välkomna att fortsätta sin färd till Porthamnen efter kavalkaden.

Varmt välkomna!