Årsmötet som var inplanerat i mars blev uppskjutet och styrelsen har valt att årsmötet ordnas genast då läget tillåter, möjligtvis redan i slutet av maj. Styrelsen återkommer med information gällande mötet snarast möjligt. Årsboken sammanställs för tillfället och kommer att nå er i början av maj.

Första maj och flagghissningen sker även i år på "distans". Vi kommer alltså att köra samma corona-vänliga format som ifjol och samlas därmed inte i hamnen. Detta betyder att vi publicerar kommodorens tal samt en video av flagghissningen på hemsidan och på Facebook för er att ta del av fr.o.m. kl. 12 framåt.

Hamnverksamheten är igång och sjösättningarna rullar på. Kom ihåg att bokningen av sjösättning och båtlyft skall göras minst en vecka i förtid och via https://vello.fi/gullkronakryssarklubb/. Vi vill också påminna er om att betalningen endast kan skötas med betalkort.

Brandsläckargranskningen sköts i år igen som förra våren. Den 6 maj skall brandsläckarna hämtas på en märkt släpvagn vid mastskjulet. Kom ihåg att märka släckaren med namn och telefonnummer. Styrelsen informerar då släckarna är granskade och kan hämtas.

Allmänna besiktningar kommer inte att ordnas på måndagar p.g.a. den rådande coronasituationen. I sista hand är ansvaret alltid dock hos båtägaren och vid specialfall (t.ex. skrovbesiktningar och nymodifikationer) kan man kontakta en besiktningsman och komma överens om förfaranden skilt. Besiktningsmännens kontaktuppgifter hittas på nätsidan.

Porthamnen öppnas lördagen den 8.5. Porthamnen ställs i ordning av kommittén, vi hoppas få allt färdigt till eftermiddagen. Hamnarna och de allmänna utrymmen är i bruk normalt men för bastuturerna gäller tills vidare de allmänna samlingsrestriktionerna (max 6 pers.).