GK:s miljökommittee inbjuder alla medlemmar till VÅRTALKO torsdagen den 10 juni kl. 18-20.

Vi städar de gemensamma utrymmena, ser över sophusen, klipper gräs, krattar, sopar, röjer sly… Under kvällen kan du bekanta dig med miljövänliga tvättmedel, torrdass som kan användas på båten och avfallshantering för båtfolk.

Vi vill väl alla värna om vårt hav och ha det snyggt omkring oss?

Föreningen bjuder på musik och traditionell traktering.

Samling vid flaggstången, ta med egna handskar, egen trimmer, röjsåg, grensax och/eller grensåg. (Om du vill jobba med sådant )

Välkommen!

Mera information:
Helena Hartman, miljöansvarig vid GK, 0400407616