Härmed kallas GK:s medlemmar till årsmöte torsdagen den 17 juni, kl. 18.00 i Skräbbölehamnen. Vid årsmötet behandlas de stadgeenliga ärendena, samt förslag till förändring av Gullkronakryssarklubb r.f. stadgar. Årsmötet hålls utomhus på grund av rådande covid-19 restriktioner.

Välkomna,
Styrelsen