Bästa GK medlem. Årsmötet den 5 mars är preliminärt framskjuten till lördagen den 19 mars. Kallelse, med närmare information, kommer att sändas senast en vecka före ordinarie årsmöte. 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen