Medlemmarna i GK kallas till årsmöte lördagen den 19.3.2022, kl. 13.00 i Loftet, Skräbbölehamnen. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. De som önskar bekanta sig med bokslutet eller andra dokument i förväg, vänligen kontakta kassören. Vi använder mask och tar hänsyn till varandra. På mötet bjuder vi på kaffe.

Varmt välkomna, Styrelsen.