Januari

11.1 Styrelsemöte

Februari

1.2 Styrelsemöte

Mars

1.3 Styrelsemöte

13.3 Årsmöte kl 13

April

12.4 Styrelsemöte

Maj

1.5 Flagghissning

3.5 Vårens jolleskola börjar (varje måndag tills midsommar)
     Styrelsemöte

8.5 Porthamnens öppningstalko

10.5 Besiktning (varje måndag tills efter midsommaren)

Juni

7.6 Styrelsemöte

10.6 Vårtalko

17.6 Årsmöte kl 18

19.6 Porthamnsdagen

21.6 Vårens sista jolleskola

26.6 Midsommardagen
       Höglandrace

28.6 Sista besiktningstillfället

Juli

-

 

Augusti

XX-XX.8 Juniorläger (Porthamnen)

16.8 Styrelsemöte

23.8 Höstens jolleskola börjar (varje måndag)

28.8 Forneldarnas natt

September

7.9 Styrelsemöte

XX.9 GK-Regatta

27.9 Höstens sista jolleskola

Oktober

2.-3.10 Oktober Race

4.10 Styrelsemöte

16.10 Porthamnen stänger

23.10 Flagghalning och valmöte kl 12

November

1.11 Styrelsemöte

December

-