VÅREN KOMMER SMYGANDE…

och årets vårfaktureringar har skickats ut 19.3.2022, genast efter årsmötet, där avgifterna årsvis fastställdes.
Föreningen fakturerar per E-postadresser i första hand. På många olika sätt har föreningen uppmanat
medlemmar att i SUULI meddela och uppdatera adresserna. Detta är mycket viktigt för att vi skall få allt
att fungera rätt.
Det har kommit in relativt bra med inbetalningar före förfallodatum 2.4.2022. Rätt mycket är dock ännu
obetalt. Påminnelser kommer att skickas ut snarligen. Detta kommer att ske per papperspost med
gatuadresser. Ifall medlem nu får en påminnelse och anser att en ursprunglig faktura inte erhållits kan det
betyda att e-postadressen har varit felaktig eller saknats helt i SUULI. Faktureringen sker alltid via SUULI.
Gå då in i SUULI och uppdatera / skriv in aktuell e-postadress och övriga uppgifter. Eller ta kontakt med
Mark Lassfolk eller styrelsemedlem. Vi upprepar ! Detta är mycket viktigt.! Och bör alltid göras då adresser
förändras. Undvik helst även företags- eller arbetsgivaradresser.
Föreningen fakturerar i första hand per E-post, då pappersposten är mycket dyrare.
Faktureringar sker årligen i tre omgånger, plus påminnelser vid behov. Ifall medlem märker att ingen
faktura har kommit eller inte kommer ihåg om att någon avgift alls betalats, bör medlemmen då för
säkerhets skull ta kontakt enligt ovan.
Hänvisande till 2021 års bokslut, verksamhetsberättelse samt verksamhetsgranskningen , startas i
dagarna även en genomgång av tidigare års obetalda avgifter. Denna summa uppgår till runt 12 000 euro.
En betydande summa som kunde användas för utveckling av föreningens verksamhet överlag. Föreningen
kommer att på olika sätt kontakta medlemmar härvidlag. Då utreds även orsaker varför en inbetalning /
inbetalningar saknas och kommer överens om hur ärendet fortskrider.
Då vi i år tillsammans jobbar med detta, fungerar det säkerligen fint under kommande år.
I GK årsbok beskrivs även faktureringarna, åtgärder vid obetalda avgifter mm. Årets årsbok är på
kommande snarligen. En i tid betald avgift säkrar bryggplats och förvaringsplats.

Juniorkommittén vill informera om att jolleskolan kör igång igen i början av maj! I jolleskolan får man träna på att segla optimistjolle samt lära sig sjövett, lekar mm. De äldre juniorerna kan också segla med zoom8 och e-jolle. Ibland kan vi också segla i klubbens 606:or.
Jolleskolan samlas varje måndag kl 17.30-19.30 i Skräbbölehamnen. Jolleskolan håller på från 2 maj fram till midsommarveckan och sen blir det jolleläger i medlet av augusti innan vi kör igång med jolleskolan igen på hösten. Man behöver vara åtta år eller äldre för att delta i jolleskolan.
Vi hoppas att både nya juniorer och de som deltagit i jolleskolan tidigare har lust att delta! Anmäl dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får ni mer information i slutet av april.

Brandsläckargranskningen sköts på samma sätt som ifjol. Från och med fredagen 13.05 ända till måndagen 23.5 kan brandsläckare lämnas på en slapvägn i Skräbböle hamnen för granskning.
 
Släckarna granskas under dagen den 23.5 och på kvällen mellan kl. 18.00-20.00 har ni möjlighet att köpa en ny släckare som säljs av Saariston Sammutin. De granskade släckarna kan hämtas från släpvagnen fr.o.m. 24.5

Årsmötet 

Under mötet presenterades verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2021 samt verksamhetsgranskarnas berättelse. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021. 

Under mötet diskuterade den påbörjade 5 årsplanen och till den tillhörande investeringar. På planen för år 2022 finns bland annat två tvättplattor, en fast monterad båtkran för mindre kölbåtar (t.ex 606:orna), uppdatering av gångjärnen till båtskjulen samt införskaffande av en mindre Rib för juniorverksamheten.

Styrelsens förslag till budget för 2022 samt förslag till att lämna medlemsavgifterna oförändrade godkändes.


Medlemsavgifter för 2021

Huvudmedlem 70 € 

Familjemedlem 25 €

Juniormedlem 10 €

GK Båtregisteravgift 35 €


Inskrivningsavgifter

Pargasbo 300 €

Åboland (närområde) 600 € 

Övriga 900 €

Ungdomar t.o.m. 25 år 0 €


Bryggavgifter

Båtens bredd (b x €) 90 € 

Båtförvaring, lyft mm.

Avgift ute båtyta m2 7 €  (sommarförvaring)

Avgift ute båtyta m2 7 €  (vinterförvaring) 

Lyft med truck 50 € 

Avgift skjulyta m2/år 10 €

Segelbox 60 €

Extra mast 30 €

Förvaring Jolle/Roddbåt 25 €


Kommittéernas verksamhet 2022

Hamn och Fastighet


Skräbbölehamnen och Slipplanen:
- Installation av Bottentvättplatser
- Reparera skjuldörrar
- Inventering av GKs byggnader och föreslå effektivare användning
- Effektivera och underlätta de återkommande arbetsdryga momenten i
hamnverksamheten för att minska arbetsbördan
- Stolp- och bojprojekt fortsätter
- Utreda en ny placering av Vågbrytarbryggans ersättare
- Belysningen förbättras


Juniorkommittén 


- Jolleskolan fortsätter som 2021
- Ett seglingsläger i Porthamnen arrangeras i augusti
- Föräldrarnas deltagande aktiveras ytterligare som stöd för juniorkommittén.
- De äldre juniorerna får ta en större roll som hjälpledare och ledare och några
av dem utbildas av SBF.
- Utrustningen utvecklas i form av nyanskaffningar av jollar, segel och övrigt
skolningsmaterial
- Ett samarbete med skolorna i Pargas fortsätter med beaktande av kommitténs
resurser
- Juniorkommitténs utrymmen i Skräbböle-och Porthamnen utvecklas i
samarbete med hamn- och Porthamns-kommittéerna
- Planerar införskaffa en mindre Rib som ersättare för junior bustern.

Porthamnskommittén

- Porthamnsdagen för nya medlemmar (11.6)
- Städningstalko (24.4)

Bastun
- underhåll av utrymmen

Paviljongen
- installation av nya fönster (färdig)
- impregnering av terrassen
- gråvatten hantering
Östrahamn
- 2 st Bojtyngder och bojar uppdateras
- övriga bojar inspekteras
- bryggmöblemangen uppdateras
- Impregnering av bryggan

Veteranbryggan
- 1 st bojtyngd + boj för stora båtar
- Impregnering av bryggan
- Handtvättställ med rinnande vatten
- Porthamnsdejour vecka 20-40

Miljökommittén

- Årets miljögärningspris delas ut på årsmötet (nytt pris)
- Information till medlemmarna gällande miljövänligt och hållbart båtliv
- Sophanteringen utvidgas ytterligare (bio, papp och glas) och småningom förnyas
sophusen. Mer tydliga skyltar tillverkas
- Städtalko 14.5 med samvaro och blåsorkester, Håll skärgården ren deltar
- GK som Sällehamn och Håll skärgården ren samarbete fortsätter
- Miljökommittéen deltar i GK:s arbete kring verksamheten som berör miljön
- De globala målen kopplas in i kommittéens verksamhet

Tävlingskommittén


Meddelanden för mötet:
1) Vi utlyser en namntävling för den 4:e 606an. Skicka ditt namnförslag till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vinnande förslaget kungörs vid flagghissningen.
2) GK har en 606:a i kappseglingsbart skick tillgänglig för tävlingar. Boka i god tid
innan tävlingen.
Programförslag utan fastslaget datum:
- skolning i tävlingsregler & småarrangemang gärna med juniorkommittén
- tävlingskommitte'n erbjuder sig att arrangera några tävlingsinriktade träningar
för intresserade juniorer. T.ex. startbeteende


Maj
- 606 cup.
- Vi fortsätter utveckla konceptet från förra hösten. Preliminära planen är att
vårcupen, liksom förra höstens cup seglas utan spinnaker. I och med att vi har
ett begränsat antal båtar till förfogande och att båtarna är lite olika
sinsemellan, styr deltagarantalet delvis hur själva cupen utformas för att
kunna erbjuda ett möjligast rättvist arrangemang.

Maj
- 28.5 Gullkrona Two Star


Juni
- 25.6 Högland runt ?

Juli
- 28.-31.7 Airisto Classic Regatta delarrangemang


Augusti
- 12.-14.8. Airisto regatta delarrangenang


September
- 606cup
- klubbmästerskap / Cityregattan ?

Oktober
- 1.-2.10 October race

Infokommittén

- Årsboken (april)
- Lansering av nya sidor (våren-sommaren)
- GK kalender (december)
- Utforskning/design av nya medlemsprylar (hösten)
Annat
- I samband med de nya sidorna kommer vi att flytta oss från infomailen till mera
frekventa nätsidsinlägg som går att prenumerera på till e-posten
- Messto är numera avgiftsbelagd och därför kommer endast de mest nödvändiga
meddelanden att skickas ut i framtiden (resten på nätsidorna). Billigare alternativ har
utretts som t.ex. Twilio. Alternativ testats under våren.

Medlemmarna i GK kallas till årsmöte lördagen den 19.3.2022, kl. 13.00 i Loftet, Skräbbölehamnen. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. De som önskar bekanta sig med bokslutet eller andra dokument i förväg, vänligen kontakta kassören. Vi använder mask och tar hänsyn till varandra. På mötet bjuder vi på kaffe.

Varmt välkomna, Styrelsen.