Bästa GK medlem. Årsmötet den 5 mars är preliminärt framskjuten till lördagen den 19 mars. Kallelse, med närmare information, kommer att sändas senast en vecka före ordinarie årsmöte. 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Nu är det dags att första gången nominera till GK:s miljöpris. Det är Miljökommittén som kommit med initiativet om ett miljöpris som årligen ska delas ut till någon/några som på förtjänstfullt sätt gjort en insats för miljön i Gullkrona kryssarklubb. Det kan vara för klubben, på den egna båten, i hamnar, i samband med klubbens talkon och evenemang eller liknande.

Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel och initiativ för en god miljö. Miljöpriset delas ut i samband med årsmötet den 19.3.2022.
Priset är gratis båtlyft i höst eller valbart en miljöproduktkasse.

Vem som helst kan nominera

Vem som helst kan nominera pristagare. Nomineringar till Gullkrona Kryssarklubbs miljöpristagare skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., senast den 13.2.2022. Nämn följande då du skickar in nomineringen:

1. Följande person, personer, båtlag eller grupp tycker jag ska få GK miljöpriset 2. Motivering

Kriterier
● Den nominerade/de nominerade bör vara medlem/medlemmar i GK, som

  • med eget exempel bidragit till en förbättring ur miljöperspektiv, på den egna båten, i hamnar eller för klubben

  • eller som ökat miljömedvetenheten och miljöengagemanget i Gullkrona kryssarklubb

  • eller som visat engagemang för miljöfrågor och verkar därefter.

    Miljökommittén utser vinnaren. Miljökommittén består av följande medlemmar: Helena Hartman (ordförande), Björn Friberg, Erland Mattsson, Lena Långbacka, Aija Mäkinen och Sari Nordin

Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartners en fröjdfull jul och ett gott nytt år 2022!

 

Bild: Mats Koivisto

GK har köpt en fyrhjulsdriven traktor av märket Valtra 700 (årsmodell
2002). Leveransen till GK skedde 1.12.2021.

GK har länge undersökt marknaden för olika fordon som kunde avlasta
trucken vid hantering av båtvaggor och båttrailers samt gårdsskötsel.
Till slut föll valet på en traktor som till formatet är lätthanterlig
men samtidigt har både kraft och tyngd att hantera de olika uppgifter
som finns inom GK.

GK:s gamla traktor, Ferguson (årsmodell 1963), köpt 1.7.1993  tjänade GK
i drygt 28 år, är såld och får nu en ny ”pensionärstillvaro” i Korpo .

 

Den nya traktorn anländer till Skräbbölehamnen. Bild Berndt Lönnberg

Årets valmöte inleddes med traditionsenlig flagghalning för första gången efter pandemin. Kommodoren konstaterade att det var hans första tal invid flaggstången inför den samlade skaran medlemmar. Vid valmötet infann sig en tapper liten skara medlemmar varvid de stadgeenliga ärendena behandlades. Som ny medlem i styrelsen invaldes Vesa Erkkilä då Kari Kerke tackade för sig och överlämnade ordförandeskapet för Porthamnen i trygga och ivriga händer. Övriga, i tur att avgå, invaldes för ännu en period.

Diskussioner uppstod gällande anskaffning av traktor som hjälp för ”hamngänget”, varvid kommodoren konstaterade att ärendet har hög prioritet i den kommande styrelsens arbete. Vidare diskuterades skötseln av 606:orna, som handhas av tävlingskommittén. Även här konstaterade kommodoren att ärendet kommer att behandlas och handhavas på ett adekvat sätt i framtiden. Spolplattor och förnyande av pirens pontonbrygga dryftades under mötet i en samstämmig anda.

Mötet avslutades med kommodorens önskan om en trevlig ”off season” säsong med kommande klubbkvällar under vinterdvalan.

Styrelsen uppsättning för verksamhetsåret 2022:

Markus Flinckman, Kommodor
Mathias Mattsson, Vicekommodor
Esa Lapela, Sekreterare
Kjell Henrichson, Ekonomichef (kassör)
Eric Chanfreau, Hamnkapten
Svante Pahlman, Tävlingschef
Juanita Heikius, Juniorchef
Vesa Erkkilä, Porthamnsintendent
Helena Hartman, Miljöansvarig
Mathias Kerke, Informationschef