Utöver en vinnare så kommer två priser att lottas ut bland alla deltagare.
 
Första pris: GK piké, mössa och tygkass

Utlottade priser: GK mössa och tygkass 

Regler:
 
1. Endast en vinst per deltagare
2. Skicka in bilderna i max kvalitet. Minimistorlek är dock 2 megapixel (t.ex. 1920x1080p).
3. Vinnarna publiceras i slutet av november.
4. Genom att delta i tävlingen ger du rätt åt GK att använda bilderna i kalendern och årsboken samt annat tryckt och elektroniskt material.
5. Ifall bilden innehåller andra människor som tydligt kan kännas igen bör du ha lov av dessa personer att få använda bilden.
 
Skicka helst in horisontella bilder, så att de kan användas till kalendern.
 
Tävlingen avslutas 14.11.2020 kl. 23:59
 
Tack för ditt bidrag, och lycka till i tävlingen! 

//Info-kommittén
 

Härmed kallas GK:s medlemmar till valmöte lördagen den 23 oktober 2021, kl. 12.00 i Skräbbölehamnen, Loftet. Vid valmötet behandlas de stadgeenliga ärendena.

Välkomna,
Styrelsen

Träbåtskavalkaden i samband med Forneldarnas natt ordnas i år igen, lördagen den 28.8. På grund av de rådande omständigheterna ordnar vi inget extra program för båtarna, men Forneldarnas natt firas i Porthamnen på samma sätt som ifjol.

Träbåtskavalkaden följer samma program som tidigare år, vi samlas i Norrbyviken (utanför Sollidens brygga) och kör klockan 21 söderut genom Sundet.

OBS! ALLA båtar, även av glasfiber, aluminium eller annat material, är naturligtvis välkomna med i kavalkaden. Träbåtarna kör dock först i raden.

Tändningen av fornelden kan man se antingen i gästhamnen eller på redden utanför i Snäckviken, och där kan man på paradplats följa med fyrverkeriet som klockan 22 avfyras från berget intill.

Observera att Sundet är rätt grunt, ca 1 m. och inte är det så hävt med broarna heller, enligt skyltningen är brohöjden 2,7 m.

Välkommen med!

Välkommen till Porthamnen lördagen den 28.8 för att fira Forneldarnas natt. Festen ordnas igen som en gemensam middag (egen mat och dryck med) och lite extra program. Alla som deltar på festen bör anmäla sitt båtlag i förväg till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

AGENDA

Välkomsttal i paviljongen kl 18
Gemensam middag i paviljongen kl 18 -> 
Forneldsbrasa (Om möjligt)
Livemusik

OBS! Fr.o.m. kl. 21 framåt kör (Trä)båtskavalkaden genom sundet (mer om det här). Deltagare från GK är varmt välkomna att fortsätta sin färd till Porthamnen efter kavalkaden.

Varmt välkomna!

 

På grund av myndigheternas coronarestriktioner sköts vårens årsmöte upp från mars till juni. Årsmötet hölls 17.6 kl 18 på Loftet i Skräbbölehamnen i Pargas och ca. 20 medlemmar var närvarande.


Årsmötet 

Under mötet presenterades verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2020 samt verksamhetsgranskarnas berättelse. Efter att dessa presenterats och godkänts beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Under mötet presenterade styrelsen en plan över kommande projekt, nybyggnationer samt renoveringar av befintliga fastigheter. Samtliga projekt har en uppskattad totalkostnad på 488 000 €. Med dessa projekt som grund föreslog styrelsen en förhöjning av ett antal avgifter för att säkra att Gullkrona kryssarklubb också i framtiden kommer vara en välmående segelförening med stabil ekonomi och en bred medlemsbas. 

Styrelsens förslag till budget för 2021 samt förslag till förhöjning av avgifter godkändes.

 

Under mötet diskuterades också ett stadgeändringsförslag gällande valprocedurer och valkommitténs arbete men förslaget godkändes inte av årsmötet i föreslagen form. Styrelsen tar fram ett nytt förslag till ändring av stadgarna på basis av diskussionerna under mötet. 


Medlemsavgifter för 2021

Huvudmedlem 70 € 

Familjemedlem 25 €

Juniormedlem 10 €

GK Båtregisteravgift 35 €


Inskrivningsavgifter

Pargasbo 300 €

Åboland (närområde) 600 € 

Övriga 900 €

Ungdomar t.o.m. 25 år 0 €


Bryggavgifter

Båtens bredd (b x €) 90 € 

Båtförvaring, lyft mm.

Avgift ute båtyta m2 7 €  (sommarförvaring)

Avgift ute båtyta m2 7 €  (vinterförvaring) 

Lyft med truck 50 € 

Avgift skjulyta m2/år 10 €

Segelbox 60 €

Extra mast 30 €

Förvaring Jolle/Roddbåt 25 €


Kommittéernas verksamhet 2021 

Hamn och fastigheter 

Planer för 2021

 • Reparation av vågbrytarbryggan
 • Byggande av sjösättningsramp
 • Installation av LED-belysning på Slipplanen
 • Testanvänding av teleskoplyftare


Juniorkommittén


Planer för 2021

 • Jolleskola 3.5-21.6 samt 23.8-27.9
 • Seglingsläger 12-15.8 i Porthamnen
 • 5 juniorledare deltar i förbundets ledarskolning
 • Underhåll och uppdatering av jollarna

 
Porthamnskommitén 

Planer för 2021 

 • Porthamnsdagen för nya medlemmar 19.6.21
 • Installation av ny ugn i bastun samt årsunderhåll
 • Undersökning av vattenkvaliteten i brunnen 
 • Årsunderhåll av Paviljongen samt impregnering av terrassen
 • Porthamnskommitténs medlemmar håller Porthamnsdejour veckorna 20-42 

 
Miljökommittén 

Planer för 2021 

 • information till medlemmarna gällande miljövänligt och hållbart båtliv (infobreven t.ex.)
 • Utvidngning av sophantering, eventuellt till att även omfatta papp, glas och problemavfall.
 • Ordnande av städtalko 10.6.21 
 • Ansökan om Blå flagg för hamnen (Sällehamn)
 • Utredning över alternativ miljövänlighet gällande båtbottentvätt / glykol m.m.

 
Tävlingskommittén 

Planer för 2021

 • Nytt koncept för Kihti Two Star (tävlingen inhiberad p.g.a. förbundets rekommendationer)
 • Finnexpress klassmästerskap 
 • 606-cup på hösten 
 • October race
 • Aktivt deltagande i distriktets arrangemang (t.ex. eStela, Airisto regattan m.m.)
 • Målet är också att förbättra samarbetet med Juniorkommittén.

 
Infokommittén 

Planer för 2021

 • Byte av webhost (hösten)
 • Förnyande av GK:s webbsida (hösten)
 • GK-väggkalender (december)
 • Utveckling av nya medlemsprylar (hösten)