NY KOMMODOR OCH ÄNDRINGAR I STYRELSEN PÅ GK:S VALMÖTE 2019

 

GK:s valmöte 2019 hölls på traditionellt sätt i samband med flagghalningen lördagen den 26 oktober.

Mötet inleddes med utdelning av förtjänsttecken. Totalt har följande aktiva medlemmar beviljats klubbens förtjänsttecken under klubbens jubileumsår: 

 

Förtjänsttecken i silver

Bruun, Stig-Erik

Inkari, Heikki

Kerke, Kari

Laurén, Tor

Lehto, Martti

 

Förtjänstecken i guld

Ekholm, Bengt

Pohjavirta, Markku

Stolpe, Tuula

 

Utöver detta har Erik Nordenswan utnämnts till hederskommodor och Ralf Juslin till hedersmedlem under jubilumsåret.

 

Ny kommodor

Vid årsskiftet blir det kommodorsskifte och på basen av valkommitténs förslag valdes enhälligt Markus ”Putte” Flinckman till GK:s elfte kommodor från början av år 2020.

Ändringar i styrelsen

Även i styrelsen blev det några förändringar. Dels återgår den separata fastighetskommittén till att underlyda hamnkommittén och Tuula Stolpe avgår som styrelsemedlem. Eric Chanfreau återvaldes som hamnkapten för kommande 2-årsperiod.

Infokommittén får en ny ordförande i Mathias Kerke Filip Lundsten valt att avgå.

Som kassör för ett år framåt återvaldes Oliwer Bäcklund. Styrelsen förbereder en överföring av klubbens bokföring till en bokföringsbyrå. Detta skall ske under år 2020 och efter detta förändras kassörens roll.

En förteckning över kommittésammansättningar och funktionärer finns under fliken ”Funktionärer.”

 

Hamn och fastigheter

Eric Chanfreau fortsätter som hamnkapten.

Inga större fastighetsinvesteringar är planerade. Utvecklingen av hamnområdet fortsätter och skjul 1 i Skräbböle renoveras. Då den nya vägdragningen till Lillholmsbron är klar planeras ett nytt skjul för sophantering och eventuellt ett separat båtskjul för juniorverksamheten. Även den södra infartens skjutport installeras då den nya vägen är byggd. 

Under 2020 finns ytterligare på agendan att fortsätta med att byta ut stolpar mot bojar, att reparera och förstärka vågbrytarbryggan och att förbättra belysningen i hamnen.

Vidare konstaterades att GK:s långvariga truckförare Bengt ”Benkku” Ekholm har insjuknat allvarligt och lyftverksamheten sköts nu på helt ideell bas. Lyftverksamheten måste därför framöver effektiveras och förenklas

I hamnkommitténs planer ingår att förnya GK:s uttjänta traktor. Behovet är en fyrhjulsdriven traktor försedd med frontlastare/truckgafflar som i betydande grad kunde avlasta hamntrucken.

Ett medlemsinitiativ gällande planering och byggande av en sjösättningsramp för mindre båtar på trailer noterades.

 

GK:s miljöprogram

Miljöfrågorna har en egen kommitté som underlyder Hamnkommittén. Miljöansvariga Helena Hartman håller med sin kommitté på att utarbeta ett miljöprogram för GK. Programförslaget kommer till styrelsebehandling i början av nästa år och presenteras för medlemmarna på årsmötet i mars 2020.

 

Porthamnen

Kari Kerke fortsätter som intendent för Porthamnen. Under2020 finns i planerna att förverkliga bygget av en jollehamn. I bastun skall golvet slipas och simstegen i badviken skall förnyas. Brunnens vattenkvalitet skall undersökas och om den inte kan åtgärdas inleds planeringen av en ny borrbrunn. Paviljongens terrass skall impregneras och sovboxarna skall få nya madrasser och textilier. Systemet med Porthamnsdejourer fortsätter under 2020.

 

Juniorverksamhet

Kim Westman fortsätter som juniorchef.

Juniorkommittén konstaterar att verksamhetens optimala storlek är uppnådd. Den består i huvudsak av jolleskolan under vår och höst samt seglingsläger på sommaren. Målsättningen är att äldre juniorer fortsätter sin seglingskarriär som skolare och att GK sedan blir en naturlig del av deras vuxenliv.

GK har, avvikande från de flesta andra föreningar i landet, valt att inte inrikta juniorverksamheten på tävlingssegling, utan vill istället fokusera på att göra segling till en attraktiv och rolig aktivitet. Detta har visat sig vara synnerligen lyckat.

Under 2020 fortsätter jolleskolan och seglingslägret ordnas på traditionellt sätt före skolstarten i augusti.  Föräldrarnas stöd aktiveras och någon eller några av utbildarna skall genomgå SBF:s utbildning. Utrustningen håller idag en hög nivå och den underhålls fortlöpande. Juniorkommitténs utrymmen i Skräbböle-

och Porthamnarna utvecklas i samarbete med Hamn- och Porthamns-

kommittéerna

 

Lägerskolor

Samarbetet med ortens skolor kring lägerskolorna fortsätter inom ramen av de resurser som finns. I lägerskolornas program har de senaste åren ingått segling som GK har erbjudit, numera med de mycket populära 606:orna.   

 

Informationsverksamhet

Mathias Kerke valdes till ny informationschef.

Infokommittén kommer under 2020 att involvera flera medlemmar till att bidra med foton till GK-kalendern via en fototävling. GK-webbsidan skall få utökat innehåll där det behövs och den hålls ständigt  uppdaterad med relevant information.

GK-årsboken utkommer inför flagghissningen enligt tidigare koncept.

Infokommittén försöker få så många som möjligt av medlemmarna att prenumerera på google-kalendern och mailchimp.

 

Kappsegling

Jacob Fellman fortsätter som tävlingschef.

Under 2020 arrangeras Kihti TwoStar i juni,  Högland Race på midsommaren och CityRegattan med klubbmästerskap i augusti

October Race går traditionsenligt av stapeln i början av oktober.

 

Seglingskurs  för vuxna

I samarbete med Skärgårdens Kombi (= Arbis) arrangerade GK våren 2019 en seglingskurs för vuxna. Kursen blev snabbt ”slutsåld”, fick strålande betyg i deltagarnas utvärdering och gav GK ett antal nya medlemmar.

Samarbetet kommer att fortsätta och en likadan seglingskurs för vuxna våren 2020 är under planering.

 

GPS

GK:s Glada Pensionärers Sällskap (GPS) inledde sin verksamhet vintern 2019 och huvudprojektet var att renovera mötesutrymmet Loftet. GPS skötte gräsklippningen i Skräbbölehamnen under sommaren, färdigställde två Optimistjollar för juniorverksamheten och rensade Porthamnens parkeringsplats.

GPS tar gärna emot nya medlemmar och fortsätter sina projektinsatser under 2020. 

 

 

 Klubbkvällar under vintern

Under den kommande vintern kommer att antal klubbkvällar med olika teman att ordnas. Den första klubbkvällen hålls onsdagen den 5 november och då står SBF (Segling och Båtsport i Finland). Det finns möjlighet att diskutera förbundets verksamhet och ställa frågor. På plats finns SBF:s viceordförande Patrik ”Pata” Andersson.

 

Ekonomi

De ekonomiska riktlinjerna för år 2020 är:

  • Den ekonomiska balansen mellan utgifter och inkomster

bibehålls

  • Betalningsberedskapen sköts utan hjälp av annan upplåning

än den gällande kreditlimiten, som är 50.000 euro.

  • Bokföringen överförs att skötas som köptjänst – kostnadsmässigt på

samma nivå som nuvarande elektroniska system från Visma.

  • För medelsanvändningen godkänner årsmötet 2020 i mars en

detaljbudget som beaktar de uppställda målen för ekonomin

  • Nuvarande avgifter kan bibehållas

GKs webbaserade bokningsprogram  för Båtlyft

 

Båtlyften och trucken hanteras av frivilliga GK medlemmar med långvarig erfarenhet av hamnverksamheten och båtlyft.  Båtlyften beställs via ett webbaserat bokningsprogram. För att koncentrera lyfttiderna bör du alltid välja den tidigaste lediga tiden för den dag du vill lyfta din båt. Om lyften är för få eller för utspridda flyttas din bokning av hamnkapten.

 

Bokning av lyft skall ske minst en vecka i förväg.  Bokningen sker på https://vello.fi/gullkronakryssarklubb/. Bokningsprogrammet skickar en påminnelse till din epost 24 h  före båtlyftet. Avbokning eller ombokning kan göras minst tre dagar i förväg. Bokningarna är bindande och faktureras också i de fall då lyftet inte blir av, oberoende av orsak.

 

Lyftpris för medlemmar: Fast Lyftdag inom lyftsäsong: 50e, Enstaka Lyft 100€ . Obs icke medlemmar lyfts inte.

 

Båtens Namn och vagga

 

Kom ihåg att nämna Båtens Namn (eller Typ), Längd och Bredd och ev. övrig information som kan påverka lyfttiden: skjulplats,/speciell vagga/ eller något annat. Kontrollera att vaggan är i gott skick och är tydligt märkt med GKs gula namnlapp. Namnlappen skall placeras på vaggan så att båtens för indikeras.

 

Inför Båtlyftet

 

Förbered upptagning och sjösättning så långt som möjligt i FÖRVÄG. Båten och vaggan skall vara klar för lyft på överenskommen tid. Ett välförberett båtlyft sparar tid både för de frivilliga GK medlemmar som utför lyftet och för den som är följande i lyftordningen. Ett försenat båtlyft kan däremot  leda till dubbel avgift.

 

Båtbottentvätt

 

GK har ingen organiserad båttvätt i samband med båtlyftet. Däremot kan du om du önskar tvätta din båtbotten så kan du kontakta GK-medlemmarna Carl-Johan Gestranius (0400227900) och Ronny Lindholm (044 2972642) som i mån av möjlighet mot ersättning kan utföra bottentvätt i samband med lyftet. 

Medlemmarnas ansvar

 

Medlemmarna påminns om att förvaring av båtar och båtlyft är serviceformer som GK erbjuder i mån av möjlighet och att alla serviceformer alltid sker på medlemmarnas eget ansvar. Alla GK båtar som lyfts eller förvaras på GKs område skall ha en giltig försäkring.

 

 

October Race 2019

Datum: 5. och 6. oktober
Tävlingsinbjudan och tävlingsföreskrifter

Plats: 5.10 start Airisto gästhamn - mål Porthamnen
6.10 start Porthamnen - mål Airisto gästhamn
Lördag kvällsmat och söndag frukost i Pargas Port gästhamns restaurang

Inbjudan på svenska
a-t.fi/sailrace/OR_2019/OR_2019_Inbjudan_SE.pdf

Inbjudan på finska
a-t.fi/sailrace/OR_2019/OR_2019_Kutsu_FI.pdf

Anmälning via länken
a-t.fi/sailrace/OR_2019

Tävlingsföreskrifter: a-t.fi/sailrace/OR_2019/OR_2019_Purjehdusohjeet.pdf

Meny lördag kväll: a-t.fi/sailrace/OR_2019/Ravintola.pdf

Bokning av restaurangtjänster och transport:
a-t.fi/sailrace/OR_2019/palvelut

Hej medlemmar!

 

Vill ni ha händelsekalendern till er egen kalender utan att behöva gå in på hemsidan.

Ni kan prenumerera på vår google kalender som hålls uppdaterad och ni får alla nyaste evenemangen direkt!

 

För att se GK händelsekalender kan ni använda er av läncken

http://bit.ly/GK_kalender

 

För att integrera/prenumerera på kalendern t.ex. till Apple Kalendern så använder ni länken

http://bit.ly/GK_Prenumeration

 

Har ni frågor kan ni vara i kontakt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Får inte du våra infobrev/infomeddelanden?

Var I kontakt med Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Gullkrona Kryssarklubbs årsmöte hölls lördagen den 9 mars klockan 13.00 till 16.00.

 

På mötet presenterades verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse, varefter årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

 

Efter att kommittéernas planer och det ekonomiska programmet presenterats, godkändes styrelsens förslag att hålla alla avgifter oförändrade 2019.

 

De i kallelsen annonserade stadgeändringarna diskuterade och godkändes. Ändringarna gällde bl.a. höjande av åldersgränsen från 19 till 25 då juniorer blir huvudmedlemmar. Detta för att undvika att unga medlemmar skriver ut sig under sin studietid.

 

Även ändring angående vilka kommunikationskanaler som skall användas vid bl.a. möteskallelser gjordes – i framtiden görs det elektroniskt via föreningens officiella informationskanaler.

 

Även valkommitténs roll specificerades för att underlätta styrelsens jobb att få fram kandidater till de tyngre styrelseposterna.

 

De nya stadgarna är nu under granskning hos patent- och registerstyrelsen och kommer att stadfästas vid ett extra medlemsmöte den 13. maj. De kommer även att publiceras i helhet i årets årsbok.